Juráňova dolina

   Juráňova dolina, 4km dlhá zalesnená dolina nachádzajúca sa v oravickej kotline. Ústie doliny tvorí 1km dlhá vápencová Tiesňava. Dolina je prístupná chodníkom a lávkami. Z hľadiska botaniky je  dolina zaujímavá pestrou kvetenou a tzv. výškovým zvratom výskytu vysokohorských rastlín. Rastliny ktoré sa v pohoriach vyskytujú spravidla  v subalpínskom a alpínskom stupni sa v Juráňovej doline vyskytujú vo výškach okolo 900m. V doline sa nachádza jedno z najnižšie položených prirodzených výskytov kosodreviny. Tento jav podmieňuje studená klíma Tiesňavy v ktorej sa dlho udrží sneh  a v lete je krátky slnečný svit. Úzky kaňon Tiesňavy je vytvorený  medzi Ježovým vrchom a Čaplovkou, povyše Tiesňavy  a rozkladajú dve  dlhé poľany, poľana Šivarná nachádzajúca sa vo výške  okolo 935-960m  a poľana Juráňová nachádzajúca sa vo výške okolo 965-1070m. Na konci sa dolina delí na dve časti.  Hlavná  juho -východná časť ide pod Bobrovec 1665m a vedľajšia časť severo-východná ide  pod Veľkú Furkasku. Bobrovec je zároveň aj najvyšší vrchol v okolí doliny.

   Juráňova dolina-história

   Názov doliny pochádza pravdepodobne od priezviska JURAN vyskytujúceho sa v 17. storočí v obci Liesek, ktorej patrili pastviny v Juráňovej doline. V druhej polovici 18. storočia sa v Juráňovej doline  pod Furkašskou ťažila železná ruda, ktorá sa dopravovala cez  sedlo Umrlá . V rokoch 1885-86 oravské panstvo postavilo cez Tiesňavu v Juráňovej doline 930m dlhý drevený most na uľahčenie vývozu dreva z horných častí doliny. Po moste sa vozilo drevo až do roku 1935 kedy ho zničila mimoriadne silná povodeň.  Ešte v tom istom roku bol vybudovaný turistický chodník miestami vytesaný v skale. V roku 1974 sa dolina stala  prírodnou rezerváciou.

 

   Použitá literatúra:

   Orava-Turistický sprievodca ČFSR ISBN 80-7096-090-6,Tomanovou dolinou turistický chodník už nepovedie. [vydané 10.10.2008].Marian Kunicki, Tadeusz Szczerba: Słowackie Tatry Zachodnie. Gliwice: RMR, 1999. ISBN 83-904352-6-8.Józef Nyka: Tatry słowackie. Przewodnik. Wyd. II. Latchorzew: Wyd. Trawers, 1998. ISBN 83-901580-8-. Wielka Encyklopedia Tatrzańska, hasło “Juraniowa Dolina”. [vydané 09.10.2008].